Wyoming zapowiada ustawę zezwalającą na tokenizację akcji

Wyoming

Stąpania w przyszłość ciąg dalszy. 16 stycznia władze stanu Wyoming przedstawiły projekt ustawy umożliwiającej korporacjom tworzenie tokenów w oparciu o akcje giełdowe.

Projekt ustawy zatytułowano House Bill 185. Jeżeli projekt zostanie przyjęty, ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2019 roku. Obecny projekt ustawy stwierdza, że:

“Statut lub regulamin korporacji może określać, iż całość lub część akcji spółki może być reprezentowana poprzez tokeny akcyjne.”

Ustawa stanowi fundament dla szerzej ujętej tokenizacji papierów wartościowych oraz ich transferowania z wykorzystaniem sieci blockchain.

Kolejne ustawy

Jak niedawno informowaliśmy, władze stanu Wyoming przygotowały projekty dwóch ustaw “pro-blockchainowych”. Jedna z nich, oznaczona jako  House Bill 57 traktuje o potrzebie utworzenia “piaskownicy” – nadzorowanego i elastycznego środowiska testowego. Środowisko miałoby zapewnić zwolnienie z niektórych ustaw i przepisów, które mogłyby utrudnić wprowadzanie innowacji. Jego utworzenie ma na celu przyciągnięcie twórców nowych produktów i usług finansowych.

Jak uważacie? Czy podobne kroki prawne powinny podjąć polskie władze?


REKLAMA