Wiadomość dnia.(Regulacje proponowane w Stanach Zjednoczonych spowodują zakończenie podatku dochodowego od zakupu Bitcoina poniżej 600 USD).

Pod tytułem “Ustawa o podatności podatkowej w systemie CryptoCurrency” projekt ustawy ma na celu utworzenie nowego minimalnego punktu zakupu, w którym Bitcoin może być używany jako waluta bez płacenia podatków od zysków kapitałowych.Projekt ustawy, przedstawiony przez Rep. Jared Polis (D-Co) i Rep. David Schweikert (R-Az), zapewniłby ulgę dla posiadaczy cyfrowych walut i stworzyłoby ustawodawstwo zbliżone do już obowiązującego prawa dla cudzoziemców walutach. Projekt ustawy przewiduje, że szereg podobnych transakcji zostanie uznany za jedną transakcję, ale nie podano żadnego wskazania na poziomie podobieństwa.

W projekcie ustawy możemy przeczytać:

“Do celów niniejszej podsekcji sprzedaży lub wymiana, które są częścią tej samej transakcji (lub serii powiązanych transakcji), traktowane są jako jedna sprzedaż lub wymiana”

Ustawa przychodzi w czasie, gdy wśród posiadaczy kryptowalut, powszechna jest obawa o federalne zasady podatkowe. Najnowsze wiadomości dotyczące dialogu między Coinbase i IRS są przykładem rosnącej nieufności wobec posiadaczy kryptowalut.


REKLAMA