Statut Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii jest już dostępny do wglądu.

W dniu 13.05.2018r na Twitterze Izby Gospodarczej i Nowych Technologii ukazał się wpis informujący, iż Statut IGBiNT jest już dostępny do wglądu i każdy może go obejrzeć. Link do strony IGBiNT jak i Twittera poniżej.

Oto statut IGBiNT : https://igbint.pl/pl/statut

Twitter : https://twitter.com/IGBiNTpl


REKLAMA
Chainers Group - Centrum Szkoleniowo-Biznesowe