SEC poszukuje firm analitycznych zajmujących się technologią blockchain

SEC

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) poszukuje podmiotów, które umożliwią dostęp do dużych zbiorów danych dot. głównych sieci blockchain.

Informacja pojawia się świeżo po tym, jak komisja zapowiedziała poddanie kryptowalut i ogólnie ujętych zasobów cyfrowych szczegółowym analizom.

Liczy się prostota odczytu i dostępność

W czwartkowym ogłoszeniu o przetargu komisja stwierdza, iż poszukuje firm, które będą dostarczać informacje na temat “najpowszechniej wykorzystywanych” sieci blockchain. Działanie ma na celu m.in. monitorowanie ryzyka odniesieniu do kryptowalut. Wymogiem SEC jest dostarczanie danych w “łatwo odczytywalnym” formacie, wraz z informacją o sposobie ich pozyskania w celu zapewnienia o ich kompletności i dokładności. Jak wynika z ogłoszenia, zainteresowane podmioty (zarówno małe i duże) powinny zgłosić się do SEC do 14 lutego.

Prężne działania

W październiku ubiegłego roku komisja utworzyła Centrum Innowacyjności i Technologii Finansowych (FinHub), aby ułatwić start-upom z sektora fintech uporanie się z kwestiami prawnymi. Skorzystać mogą również przedsiębiorstwa oferujące ICO. Nadzorca finansowy zamierza też opublikować instrukcję w “uproszczonym języku angielskim” wyjaśniającą w jakich okolicznościach kryptowaluty mogą zostać sklasyfikowane jako papiery wartościowe.


REKLAMA