SEC: 26.10 ostatecznym terminem rewizji 9 wniosków o Bitcoin ETF

SEC

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) określiła ostateczny termin dla przeglądu proponowanych zmian zasad dotyczących szeregu wniosków o utworzenie Bitcoin ETF.

Zgodnie z dokumentami opublikowanymi wczoraj przez SEC, kres przeglądu dotyczy dziewięciu oddzielnych funduszy ETF, zaproponowanych przez trzech różnych wnioskodawców.

Nowe zmiany dotyczą pary wniosków o fundusze ETF BTC, które zostały złożone przez ProShares w powiązaniu z giełdą ETF New York Stock Exchange (NYSE), NYSE Arca. Inne aplikacje, o których mowa, to pięć kolejnych proponowanych ETF od Direxion, także do odnotowania na NYSE Arca – oraz dwie propozycje od GraniteShares, do umieszczenia na CBOE.

SEC poprosiła “każdą stronę lub inną osobę” o złożenie oświadczenia popierającego lub odrzucającego proponowane ETFy BTC do 26 października. Komisja wskazała, że jego wcześniejsze zlecenia odrzucające proponowane zmiany zasad dla wszystkich trzech wniosków wnioskodawców pozostaną w mocy do czasu ponownego przeglądu.

W odrębnym komunikacie SEC zgłosiła poprawki do konkretnych zmian i wyjaśnień, które zostały przedstawione przez GraniteShares w odniesieniu do proponowanych modeli działania.

Jak niedawno informowaliśmy, SEC zdecydowała się na zmianę decyzji o odrzuceniu dziewięciu wniosków ETF, niemalże natychmiast po ich odrzuceniu. Organ regulacyjny stwierdził, że produkty nie spełniają wymogów określonych w “Ustawie o giełdzie, sekcja 6 (b) (5), w szczególności wymogu, aby przepisy krajowe dotyczące giełdy papierów wartościowych zostały opracowane w celu zapobiegania nieuczciwym i manipulacyjnym działaniom i praktykom”.


REKLAMA
Kup bitcoin na coinquista.com