Regulatorzy UE mają omawiać rozporządzenie w sprawie krypto w przyszłym tygodniu.

Grupa regulatorów Unii Europejskiej spotka się w przyszłym tygodniu, aby przedyskutować regulację kryptowalut.

Przemawiając do dziennikarzy we wtorek, wiceprezydent Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis powiedział, że w spotkaniu wezmą udział przedstawiciele banków centralnych, a także nadzorcy rynku bloku. Choć nienazwani, Dombrovskis powiedział, że “gracze rynkowi” również zostaną zaproszeni do wystąpienia.

Powiedział dodatkowo:

“W przyszłym tygodniu, 26 lutego, będę przewodniczył okrągłym stołom wysokiego szczebla w wirtualnych walutach. Komisja zaprosiła kluczowe organy, w tym banki centralne i organy nadzoru, a także uczestników rynku do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami.”

“Celem jest spojrzenie na długoterminowe trendy związane z wirtualnymi walutami i zbadanie, czy obecne regulacje są odpowiednie – dodał.

Czas wydarzenia jest znaczący, biorąc pod uwagę, że niektórzy przywódcy europejscy, w tym w szczególności Francja i Niemcy, wezwali do szerszej dyskusji na ten temat. Poniedziałkowy “okrągły stół” pojawia się również w debatach wśród amerykańskich prawodawców i organów regulacyjnych na temat potencjalnej potrzeby zwiększenia nadzoru nad rynkiem (chociaż inni urzędnicy powiedzieli, że jakikolwiek ruch w tym kierunku nie nastąpi w najbliższym czasie). Możliwe, że przynajmniej niektórzy z uczestników “okrągłego stołu” skręcą w kierunku ostrzejszego stanowiska w sprawie regulacji, o czym może świadczyć ostrzeżenie wydane na początku tego miesiąca przez trzy rynkowe organy nadzoru – Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), europejską bankowość Urząd (EBA) i Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) – które było skierowany do inwestorów w kryptowalutach.


REKLAMA