Przyznanie kredytu na platformę kredytową wykorzystującą technologię Blockchain.

Royal Bank of Canada (RBC), podobno największy bank w kraju, złożył wniosek o przyznanie kredytu na platformę kredytową wykorzystującą technologię Blockchain jesienią ubiegłego roku, zgodnie z wnioskiem patentowym amerykańskiego urzędu patentowego i znaków towarowych opublikowanym 15 marca.

Patent opisuje platformę kredytową opartą na Blockchain, w której “zapisy kredytowe są rejestrowane przy użyciu bloków połączonych danymi identyfikacyjnymi. Karta kredytowa przechowuje historyczne i przewidujące informacje na temat kredytobiorców używanych do obliczania ratingów kredytowych. ”

Według patentu tradycyjny sposób obliczania wyniku kredytowego jest “nieprzejrzysty”. Klienci nie zawsze są informowani, gdy pewne dane wpływają na ich zdolność kredytową, ani nie mają “narzędzi do przejęcia kontroli nad ich wynikiem kredytowym”.

Dzięki technologii rozproszonej księgi, opisanej w patencie, klienci będą “powiadamiani, gdy nastąpi kontrola kredytowa stron trzecich lub gdy zmieni się ocena kredytowa.” Na przykład, w przypadku nieodebranego rachunku, który negatywnie wpłynął na ich zdolność kredytową, konsumenci byliby wysłał alert kredytowy.

Dzięki proponowanej platformie scoringowej Blockchain “dostępna wizualizacja” wszystkich danych potrzebnych do określenia wyniku kredytowego byłaby dostępna, co “umożliwiałoby pożyczkobiorcy posiadanie wiedzy o kredytach”.

Patent zauważa także, że proponowana platforma ratingów kredytowych byłaby w stanie otrzymywać dane o kredytach z większej liczby źródeł niż tradycyjne biuro informacji kredytowej.

To nie pierwszy krok RBC w kierunku technologii cyfrowej księgi. We wrześniu zeszłego roku bank ogłosił, że korzysta z Hyperledgera opartego na Blockchain, aby śledzić rozliczenia międzybankowe między USA i Kanadą. CEO RBC również chwalił Blockchain zeszłej jesieni, zauważając, że ma ona “szansę na przekształcenie wszystkiego, od naszych rynków kapitałowych, przez nasze firmy handlowe, nasze firmy zajmujące się rozliczaniem papierów wartościowych, aż do naszej sieci detalicznej”.


REKLAMA