Platforma Blockchain ma nadzieję powstrzymać rachunki za energię elektryczną za pośrednictwem rynku energii.

Nowa platforma Blockchain ma na celu wyeliminowanie marnotrawstwa energii i niewłaściwego użytkowania poprzez zaprojektowanie “prostego, zrównoważonego i skalowalnego systemu”, który eliminuje nierównowagę między podażą a popytem.

Bittwatt twierdzi, że przemysł musi się dostosować, jeśli gwałtownie wzrośnie zapotrzebowanie na energię – zainicjowane przez kraje rozwijające się – bezpiecznie.

Firma tworzy rynek oparty na Blockchain, który dzieli dane o zużyciu w czasie rzeczywistym dzięki swojej “platformie kojarzeń”, umożliwiającej kupującym i sprzedającym bezpieczny handel energią w oparciu o ich wymagania. Ekosystem Bittwatta oznaczałby również, że elektrownie mogą zostać poproszone o zwiększenie poziomu produkcji w czasach wysokiego popytu, a konsumenci z niewykorzystaną energią elektryczną będą mogli sprzedać je w okresach szczytowych, aby zmniejszyć ciśnienie w sieci.

Zapobieganie wzrostowi cen energii elektrycznej

Według Bittwatta, mechanizmy reagowania na zapotrzebowanie zapewniają pełne wykorzystanie istniejących zasobów energii – przekraczając wymagania użytkowników końcowych.

Obecnie firma twierdzi, że na całym świecie rośnie presja na sieci elektroenergetyczne, ponieważ poziom produkcji nie może być szybko dostosowany do popytu. Zakup nadwyżki energii do późniejszego wykorzystania jest również niepraktyczny, ponieważ koszty rosną i trudno jest precyzyjnie przewidzieć przyszłe zapotrzebowanie.


REKLAMA
Chainers Group - Centrum Szkoleniowo-Biznesowe