Moskwa wykorzysta Ethereum do nadzorowania alokacji rynków rolnych

Rosjanie planują opracować system wykorzystujący blockchain Ethereum, który uprości rolnikom alokację pól handlowych.

System jest przeznaczony do przydzielenia około 1500 miejsc handlowych, dostępnych każdego roku, o które już 20 000 rolników zaczyna ubiega się w okresie od kwietnia do listopada. Wyścig zyski trwa między rolnikami z Rosji i pierwotnych krajów związkowych – Armenii, Białorusi, Kazachstanu i Kirgistanu. Stawka jest wysoka – wszyscy walczą o szanse na weekendowe transakcje w stolicy kraju.

Wraz z przydziałem miejsc, blockchain powinien pomóc w zarządzaniu całym procesem, a zwłaszcza w kontroli nad tymi, którym odmówiono dostępu do lokalizacji handlowej. Menedżer produktów Blockchain moskiewskiego ratusza, Andrey Borodyonkov, uważa wykorzystanie blockchain za ogromną zaletę, uzasadniając:

“Blockchain to dodatkowa gwarancja, że przychodzące zgłoszenia pozostają nienaruszone, zaś możliwość kontroli historii zgłoszeń jest w znacznym stopniu ułatwiona.”

Do tej pory rolnicy mieli problemy z obecną metodą przydzielania miejsc handlowych, otrzymując od Urzędu Miejskiego niewiele wskazówek, dlatego też odrzucano niekompletne wnioski o miejsce handlowe w stolicy. Ponadto, w systemie blockchain ryzyko wystąpienia przestępstw i oszustw związanych z wnioskami zostanie wyeliminowane. Oświadczenie władz przekonuje:
“Cały zestaw danych jest widoczny publicznie, przejrzysty i dostępny do pobrania. W takim przypadku czas zgłoszenia może zostać potwierdzony, a aplikacja nie może zostać usunięta lub zmieniona przez kogoś po jej przesłaniu.”
Andrey Belozerov, doradca moskiewskiego ratusza, jest szczególnie zadowolony z rezultatów, ponieważ uważa, że ​​daje rolnikom jasny widok na sytuację:
“Wierzymy, że rolnicy powinni mieć przejrzysty system, pozwalający im sprawdzić, dlaczego ich wniosek został odrzucony lub zatwierdzony […] blockchain ma zapewnić pełną przejrzystość procesu, a także uniemożliwić zmianę wniosków. Mamy nadzieję, że blockchain zapewni pełną przejrzystość wszystkim.”
Moskiewski ratusz, który niedawno utworzył nowy dział o nazwie “Produkty Blockchain”, jest wyraźnie zdecydowany na wprowadzenie nowej technologii do użytku komercyjnego na poziomie administracji rządowej od momentu zatrudnienia deweloperów blockchain w 2016 roku.

REKLAMA