Malta ma dać “spokój umysłu” firmom kryptograficznym.

Rząd Malty wpadł na pomysł, że firmy zajmujące się kryptowalutami mogą być interesujące. Nowy dokument polityczny ma na celu utworzenie specjalnej agencji, która będzie “certyfikować” platformy blockchain i “weryfikować” transakcje kryptograficzne. Ma on “zapewnić spokój ducha” firmom stosującym te technologie w celu odcięcia władz centralnych i banków. Valletta proponuje także ustawodawstwo, które określi role pośredników i ureguluje oferty monet początkowych. Przeczytaj także: Gibraltar wprowadza rozporządzenie chroniące wartość kryptowaluty i reputację Rząd zapewni “pewność prawną i zaufanie” Nowy Maltański Urząd ds. Innowacji będzie certyfikował platformy typu blockchain stosowane przez firmy w kraju. Będzie również odpowiedzialny za “weryfikację” transakcji kryptowalut poprzez sprawdzenie, czy zarejestrowane informacje są prawdziwe. Rząd ma nadzieję, że przyniesie spokój ducha firmom stosującym rozproszone księgi rachunkowe do płatności transgranicznych. Władze w Valletcie uznają, że firmy wykorzystują blokady blokowe do wycinania organów centralnych. Jednakże przyznają, że technologia pozwala na tańsze i wydajniejsze przekazy pieniężne. Obawiając się, że platformy te nie są obecnie certyfikowane w żaden sposób, rząd postanowił zapewnić pewną “pewność prawną i zaufanie”. Urzędnicy są przekonani, że firmy skorzystają z pracy nowego organu, a także wycinają pośredników, takich jak banki.


Sekretarz parlamentarny ds. Gospodarki cyfrowej Silvio Schembri przedstawił nowy dokument dotyczący tego pomysłu na konferencji prasowej z udziałem różnych zainteresowanych stron – poinformował Maltański Niezależny. Nazwał to wydarzenie “momentem historycznym” i podał dalsze szczegóły dotyczące tego, jak władze planują wdrażanie przepisów dotyczących sektora kryptowaluty w kolejnych etapach.
Pierwszym krokiem będzie utworzenie Maltańskiego Urzędu ds. Innowacji. Projekt ustawy określi reżim rejestracji dostawców usług i certyfikacji rozwiązań technologicznych, wyjaśnił Schembri. Na etapie 2 inny projekt sformalizuje ramy wstępnych ofert monetarnych (ICO). Trzecie prawo nałoży regulację na usługi bezpośrednio związane z kryptowalutami. Pośrednicy, tacy jak brokerzy, giełdy, dostawcy portfeli, zarządzający aktywami i doradcy inwestycyjni będą podlegać jej postanowieniom. Malta stara się być centrum innowacji Silvio Schembri podkreślił, że promowanie polityk sprzyjających rozwojowi Malty jako centrum nowych technologii, w tym w sektorze publicznym, będzie jednym z głównych celów. Celem jest wspieranie innowacji poprzez tworzenie udanego ekosystemu – dodał. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez “wykorzystanie najnowocześniejszych technologii w przydatnych przypadkach biznesowych i przestrzeganie najlepszych praktyk”. Prawodawca zauważył również, że Cyfrowy Urząd ds. Innowacji będzie chronić reputację Malty, biorąc pod uwagę jej międzynarodowe zobowiązania w ramach dyrektyw przeciw praniu pieniędzy.

Podczas konferencji prasowej urzędnicy wspomnieli o kilku zastosowaniach technologii “rozproszonej księgi”. W większych firmach wewnętrzne platformy DTL mogą być wykorzystywane do utrzymywania systemów płacowych i rejestrowania przepływu towarów i faktur. Firmy mogą również korzystać z publicznych platform, które korzystają z mechanizmów konsensusu, takich jak bitcoin i ethereum. Uregulowane instytucje finansowe mogą wykorzystywać DTL do oferowania usług swoim klientom. Sekretarz parlamentarny ds. Gospodarki cyfrowej powiedział, że rząd przeprowadzi konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami przed sfinalizowaniem swoich polityk, w tym odpowiednich organów, takich jak jednostka analizy finansowej (FIAU) i policja. W proces zaangażowani będą również lokalni i międzynarodowi przedstawiciele branży. Silvio Schembri dodał, że opinia publiczna może wyrazić opinię w ciągu najbliższych trzech tygodni. Następnie ustawy zostaną wprowadzone do parlamentu Malty.


REKLAMA
Chainers Group - Centrum Szkoleniowo-Biznesowe