Kontrakty Bitcoin Futures potwierdzone przez NASDAQ

Bitcoin Futures

NASDAQ potwierdził, że zamierza listować kontrakty typu futures oparte o Bitcoin . Według Josepha Christinata, wiceprezesa ds. Komunikacji, procedura rozpocznie się w pierwszej połowie 2019 roku.

Kontrakty typu futures masową ekspozycję Bitcoina na różnych inwestorów – od instytucji finansowych po fundusze hedgingowe, a nawet przeciętnych inwestorów detalicznych z rachunkami maklerskimi.

“Kontrakty te powinny pojawić się w pierwszej połowie przyszłego roku. Czekamy tylko na aprobatę CFTC […] “

“Dociera do nas wiele plotek na temat tego, co robimy, ale nikt nie pomyślał, aby przyjść do nas i zapytać, czy możemy to potwierdzić. A więc, proszę bardzo, robimy to. Dzieje się.

Czym są futures?

Futures to umowa zawarta pomiędzy sprzedającym/kupującym a giełdą lub izbą rozliczeniową. Sprzedający/kupujący zobowiązuje się sprzedać/kupić określony instrument bazowy za ściśle określoną cenę w ściśle określonym terminie. Cenę, według której strony przeprowadzą transakcje w przyszłości, określa się mianem ceny terminowej (ang. future price), zaś dzień, w którym strony zobowiązane są przeprowadzić transakcję, to data rozliczenia (ang. settlement date) lub data dostawy (ang. delivery date).

(źródło: wikipedia.org)

REKLAMA
Unlimited - najlepszy sklep z kryptokoparkami oraz akcesoriami górniczymi