Kongresmen Emmer zapowiada trzy ustawy wspierające Blockchain i kryptowaluty

Emmer

Amerykański kongresmen Tom Emmer planuje wprowadzić trzy ustawy mające wesprzeć technologię Blockchain i kryptowaluty. Ruch ten ma na celu przyśpieszenie nakreślenia przepisów kryptograficznych i poprawy poziomu adaptacji Blockchain w USA.

Zapowiedziane w komunikacie prasowym z jego biura, pochodzącym z 21 września, ustawy są zatytułowane następująco:

  • “Rezolucja wspierająca waluty cyfrowe i technologia Blockchain”
  • “Ustawa o regulacyjnym zabezpieczeniu Blockchain”
  • “Akt “Bezpiecznej przystani dla podatników z rozwidlonymi majątkami”

Zgodnie z oświadczeniem, trzy projekty ustaw mają pomóc w stworzeniu ram wsparcia dla dalszego rozwoju technologii blockchain i stworzyć uproszczone ramy podatkowe dla posiadaczy “rozwidlonych” zasobów cyfrowych.

Cel ustaw

Ustawy proponują stworzenie “prostego środowiska prawnego” dla posiadaczy aktywów kryptograficznych i ograniczają opłaty nakładane na osoby, które zgłaszają posiadanie aktywów kryptograficznych do czasu, gdy Urząd Kontroli Podatkowej (IRS) będzie w stanie przedstawić określone wskazówki, jak należy je zgłaszać.

Ponadto, projekty ustaw mają na celu stworzenie “lekkich” ram regulacyjnych i zapobieganie unikania rejestracji jako nadawców pieniędzy przez firmy wykorzystujące blockchain (ale nie obracające zasobami kryptograficznymi swoich użytkowników). Miałoby to znaczący wpływ na kryptogórników, m.in. poprzez zmniejszenie ilości regulacji wymaganych do ich legalnego działania.

Sam Emmer skomentował nadchodzące ustawy w następujący sposób:

“Stany Zjednoczone powinny nadać priorytet przyspieszeniu rozwoju technologii blockchain i stworzyć środowisko, które umożliwi amerykańskiemu sektorowi prywatnemu korzystanie z innowacji i dalszy rozwój, dlatego właśnie zamierzam wprowadzić te ustawy. Prawodawcy powinni otworzyć się na nowe technologie i zapewnić przejrzysty system regulacyjny, który umożliwi im rozkwit w Stanach Zjednoczonych.”

Emmer został również mianowany współprzewodniczącym kongresowego klubu Blockchain. Klub ten jest forum dla prawodawców umożliwającym nawiązanie interakcji z interesantami z branży blockchain, a także, współpracuje z nimi przy badaniu możliwości i skutków przyjęcia kryptowaluty. Klub, jak zaznaczyli jego członkowie, “wierzy w zdrowe regulacyjne podejście, które pozwoli tej technologii wyewoluować w taki sam sposób jak wyewoluował Internet – na własną rękę.”

Nacisk na przejrzystość regulacji

Amerykańscy prawodawcy powierzyli ostatnio IRS opracowanie jasnych, kompleksowych i konstruktywnych ram podatkowych dla posiadaczy aktywów kryptograficznych, aby nie dopuścić do tego, by niejasne przepisy podatkowe stały się przeszkodą w rozwoju tej przestrzeni gospodarczej. Według ustawodawców, podczas gdy IRS konsekwentnie powiadamia podatników o karach związanych z nieprzestrzeganiem przepisów, nie ma jeszcze jasnych i wykonalnych ram dla aktywów cyfrowych, co stanowi poważną przeszkodę dla podatników, chcących uczciwie wywiązać się ze swoich zobowiązań.

Niedawno przewodniczący CFTC, J. Christopher Giancarlo, stwierdził, że głównym ukierunkowaniem polityki rządu wobec świata krypto powinno być “niewyrządzanie szkód” i unikanie “wytaczania ciężkich dział”. Wspominaliśmy o tym tutaj(klik!).


REKLAMA
Chainers Group - Centrum Szkoleniowo-Biznesowe