Kolejny krok milowy w rozwoju kryptowalut w Polsce

kanga exchange

Jak wiadomo nie od dziś, Blockchain i kryptowaluty to nie tylko nowa technologia, ale też wielkie biznesy. Mimo że w Polsce temat kryptowalut nadal jest regulowany, a instytucje rządowe patrzą podejrzliwym okiem na wszelkie ruchy w tej sferze nie przeszkadza to rodzimym przedsiębiorcom prężnie rozwijać się w tej dziedzinie.

Tym razem warto zwrócić uwagę na giełdę Kanga Exchange oraz OneMillionGroup, a dokładniej na umowę o współpracy, którą oba podmioty podpisały pod patronatem Fundacji Uroboros. Co prawda obie firmy posiadają anglojęzyczne nazwy, jednakże za ich sterami zasiadają Polacy mający zbieżne cele – rozwój i popularyzacja kryptowalut.

Przedstawiciele obu firm (na zdjęciu od lewej: Sławomir Zawadzki, Krzysztof Cezary oraz Marcin Walkowski) zawarli umowę o wartości 30 milionów USD, stanowiącą o wspólnym rozwoju rynku poprzez ścisłą współpracę i inwestycje obu podmiotów.

O stronach umowy słów kilka

Kanga Exchange to innowacyjna platforma oparta o technologię Blockchain, umożliwiająca emitentom publikację tokenów ICO, zaś inwestorom ich wymianę. Zasadniczą przewagą rozwiązania jest zdecydowanie prosta rejestracja ICO na platformie oraz integracja z kluczowymi narzędziami wspierającymi inwestycje i funkcjonowanie w przestrzeni obrotu tokenami i kryptowalutami. W momencie uruchomienia projektu giełda będzie miała charakter scentralizowany, jednakzże w toku kolejnych działań zostanie uruchomiona wersja zdecentralizowana. Kanga Exchange chce bazować na określonych założeniach, których kompozycja ma stanowić o jej wyjątkowości na rynku giełd kryptowalutowych.

Sklep OneMillionShop został uruchomiony w lipcu tego roku, obecnie oferuje wyjątkową paletę produktów i usług. W perspektywie czasu może stanowić solidne wsparcie dla branży kryptowalut, która od cyfrowych aktywów oczekuje czegoś więcej niż wartości spekulacyjnej. Użytkownicy kryptowalut zyskują przyjazne miejsce do zakupów, a przedsiębiorcy dodatkowy kanał sprzedaży. Przemyślany interfejs i łatwy proces zakupowy, to mocne strony tego projektu.

Fundacja Uroboros od lat zajmuje się wsparciem prawnym zarówno osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, od bieżącego roku wspiera też osoby poruszające się w sieci pomagając uniknąć inwestycji w wątpliwe programy oparte na systemie Ponziego. W przypadku obecnej umowy fundacja odpowiada za kwestie prawne oraz weryfikację partnerów.

Znaczenie umowy dla branży

Umowa przede wszystkim pozwoli przedsiębiorcom na prosty dostęp do technologii blockchain poprzez prostą i szybką emisję własnych tokenów firmowych na giełdzie, a równocześnie na oferowanie całej palety swoich towarów i usług dostępnych za własną kryptowalutę.

Czy coś, co rewolucjonizuje branżę blockchain, może w pełni pochodzić od Polaków? Jak widać tak! A wy jak sądzicie, czy podpisana przez firmy umowa będzie miała znaczący wpływ na to, co dzieje się polskim kryptouniwersum?


REKLAMA