Jak Blockchain może pomóc w walce ze zmianami klimatu?

Blockchain jest często źle rozumiany jako technologia nieefektywna energetycznie, a proces wydobywania bitcoinów jest często krytykowany za zużycie energii i postrzeganą marnotrawstwo. Lecz w rzeczywistości technologia  pozwala na decentralizację procesów systemowych, które mogą pomóc zmaksymalizować efektywność energetyczną, ponieważ świat szuka trwałych rozwiązań w walce ze zmianami klimatu.

Decentralizacja sieci energetycznej

Wraz ze wzrostem liczby małych instalacji energii odnawialnej, takich jak panele słoneczne na dachu, sieci elektroenergetyczne mogą zostać obciążone, ponieważ zostały zaprojektowane w celu ułatwienia energii z dużych, scentralizowanych źródeł, a nie z wielu mniejszych źródeł . Jednym ze sposobów, w jaki blockchain już udowodnił swoją wartość, jest w tym przypadku ułatwienie transakcji energetycznych typu peer-to-peer, które pozwalają użytkownikom energii płacić sobie nawzajem za nadwyżkę energii w swoim obszarze lokalnym.

Wspólnotowe projekty współdzielenia energii szybko odniosły sukces na całym świecie, a znaczące projekty ruszyły w Nowym Jorku  i  Australii. W Brooklynie projekt mikrosieci LO3 Energy został uznany za sukces przez lokalnych mieszkańców. „Aby móc dostarczać energię, służbom ratunkowym lub potrzebującym, w ten sposób powstaje dzielnica” – powiedział jeden z uczestników, Noah Elgart.

Jednak przejście na zdecentralizowane rynki energii odcina głównych graczy rynkowych, takich jak sprzedawcy detaliczni, operatorzy punktów pomiarowych i same największe korporacje dostarczające energię. Tworząc grupy nacisku, podmioty te mają wysoki udział w sektorze energetycznym pozostającym w scentralizowanej formie. Być może częściowo w wyniku ich wpływu , dzielenie się energią w sieciach peer-to-peer w Europie jest nadal ograniczone do pilotów regulowanych lub prywatnych mikrosieci – daleko od ludzi, którzy mają swobodę sprzedawania niewykorzystanych dostaw energii z niezależnego źródła energii odnawialnej.

Śledzenie energii Blockchain

Ogromną zaletą śledzenia energii bloku blockchain jest jego zdolność do zapobiegania podwójnemu zliczaniu, ponieważ gromadzone dane są niezmienne i przejrzyste. Aby technologia mogła zadziałać, wystarczy by przekazać dane wyłącznie za pomocą właściwie skalibrowanego i zainstalowanego inteligentnego licznika energii.

Aby energia elektryczna mogła zostać uznana za zgodną z prawem jako energia odnawialna w Europie, dostawca musi otrzymać certyfikat pochodzenia energii odnawialnej (REGO), który jest wydawany na MWh. Mali producenci energii, którzy generują mniej niż ta ilość, nie są w stanie otrzymać certyfikatu lub sprzedać swojej energii jako odnawialnej. Śledzenie energii Blockchain zostało omówione jako potencjalny sposób dla tych mniejszych dostawców na weryfikację produkcji energii i kwantyfikację ich dostaw, umożliwiając konsumentom większy dostęp do większego wyboru dostawców energii odnawialnej.

Zmieniający się krajobraz

To, czy przyjęcie blokchaina w przemyśle energetycznym naprawdę się rozwinie, jest nadal kwestią, ale już wiadomo, że jego potencjał jest ogromny. Obawy związane ze zbliżającymi się skutkami zmian klimatu już napędzają postęp w sektorze energetycznym, a blockchain udowadnia, że ​​może zmienić sposób przechowywania i wymiany danych. W tej chwili blockchain wydaje się być wiodącą technologią, która może umożliwić przejście na odnawialną, zdecentralizowaną sieć energetyczną, która umożliwia konsumentom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących energii.


REKLAMA