IBM po cichu wprowadza “Blockchain World Wire”

IBM po cichu wprowadził “Blockchain World Wire”, co nazywa “nową linią finansową, która może jednocześnie rozliczać i regulować płatności transgraniczne w czasie zbliżonym do rzeczywistego”. Produkt ma szansę stać się konkurentem dla xRapid firmy Ripple.

Proces dokonywania płatności transgranicznych przy użyciu usługi Blockchain World Wire (która korzysta z protokołu Stellar) ma następujące kroki:

  • “Dwie instytucje finansowe dokonujące transakcji wspólnie zgadzają się na użycie stabilnej monety, waluty centralnej banku centralnego lub innego cyfrowego zasobu jako aktywa pomostowego pomiędzy dowolnymi dwiema walutami”.
  • “Instytucje wykorzystują swoje istniejące systemy płatności – bezproblemowo połączone z interfejsami API World Wire – aby przekształcić pierwszą walutę w cyfrowy zasób.”
  • “World Wire następnie zamienia cyfrowy zasób na drugą walutę, kończąc transakcję.” (“Wszystkie szczegóły transakcji są zapisywane na niezmiennym łańcuchu bloków do wyczyszczenia.”)

IBM twierdzi, że Blockchain World Wire ma następujące zalety w stosunku do tradycyjnych rozwiązań płatniczych:

  • Szybsze przetwarzanie płatności
  • Niższe koszty (ograniczone wymogi kapitałowe dla transakcji transgranicznych)
  • Zwiększona efektywność (jedna opłata za wymianę między wszystkimi walutami)
  • Obsługuje płatności dowolnej wielkości, w dowolnym rodzaju aktywów, do dowolnego miejsca docelowego

Biorąc pod uwagę brak informacji prasowej oraz fakt, że ani IBM, ani Stellar Development Foundation nie wypuściły żadnej wzmianki o tymże produkcie, wydaje się, że produkt nie jest jeszcze gotowy do uruchomienia. Ponadto, na swojej stronie internetowej IBM nie dostarcza zbyt wielu szczegółów technicznych, poza ujawnieniem, że projekt wykorzystuje technologię Stellar, stworzoną przez Jed McCaleba i Joyce’a Kima. W tym momencie warto zauważyć, że przed wydaniem Stellar w lipcu 2014 r. McCaleb był współzałożycielem Ripple (z Chrisem Larsenem w 2012 r.) i pełnił funkcję CTO do 2013 r.

Odczytywanie na poziomie powierzchni opisu Blockchain World Wire sprawia, że wygląda to trochę jak xRapid Ripple’a. Rozwiązanie IBM wydaje się być w stanie wykorzystać dowolną cyfrową walutę – nie tylko XRP – jako walutę pomostową, która może być postrzegana zarówno jako zaleta i wada. Wierni fani są zazwyczaj podekscytowani, ponieważ mają nadzieję, że w większości przypadków Stellar (XLM) zostanie wykorzystany jako waluta pomostowa. Niektórzy fani Ripple obawiają się, że niektóre instytucje finansowe mogą wybrać Blockchain World Wire (po osiągnięciu gotowości użytkowej) zamiast xRapid Ripple (który wykorzystuje XRP jako walutę pomostową, co eliminuje potrzebę korzystania z kont nostro) ze względu na ich istniejące relacje z IBM, mimo że rozwiązanie IBM wydaje się dla nich gorsze od xRapid.


REKLAMA
Chainers Group - Centrum Szkoleniowo-Biznesowe