Hongkong nie będzie obecnie emitował cyfrowej waluty banku centralnego.

Hongkong nie będzie obecnie emitował cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC), powołując się na istnienie już wydajnej infrastruktury płatniczej, zgodnie z opublikowanym wczoraj dziennikiem rządowym, 30 maja.

Joseph Chan, pełniący obowiązki sekretarza ds. Usług finansowych i skarbu w Radzie Legislacyjnej, powiedział w odpowiedzi na pytania dotyczące zarówno Chińskiego Banku Ludowego (PBoC), jak i Urzędu Monetarnego Hongkongu (HKMA) emitującego waluty cyfrowe, które mimo monitorowania HKMA rozwoju kryptowalut na całym świecie, nie mają “żadnego planu wydawania CBDC na tym etapie.”

Według Chana, Komisji Płatności i Infrastruktury Rynku (CPMI) – składającej się z członków PBoC i HKMA – i Komitetu ds. Rynków (MC) Banku Rozrachunków Międzynarodowych współpracują przy badaniu wpływu CBDC . Ich niedawno wydany raport CBDC stwierdza, że ​​”obecnie proponowane wdrożenia CBDC dla płatności hurtowych wyglądają zasadniczo podobnie do istniejących infrastruktur i nie są wyraźnie lepsze od istniejących”:

“CBDC, które można ogólnie udostępnić szerokiej publiczności i służyć jako alternatywny bezpieczny, solidny i wygodny instrument płatniczy, rodzi ważne pytania i wyzwania, którym należałoby się zająć”.

W raporcie odnotowano również, że wszelkie korzyści wynikające z CBDC mogą zostać ograniczone przez istnienie wydajnych prywatnych produktów do płatności detalicznych, czyniąc CBDC “podmiotem wymagającym dalszych badań i większej ilości dowodów na to, aby sprawdzić jego wykonalność pod kątem wniosków o płatność”.


REKLAMA