Holenderski sąd ustanawia, że Bitcoin ma “Właściwości majątkowe”.

Sąd w Amsterdamie stwierdził, że Bitcoin posiada “właściwości majątkowe” w następstwie sprawy o prawa obywatelskie. Holenderskie ustawy o przejęciu zostały powołane w celu nakazania spłaty 0,591 BTC, na mocy umowy między dwiema osobami związanymi z wydobyciem bitcoinów.

Holenderski sąd publikujący ustalenia dotyczące kontraktu górniczego Bitcoin

Wcześniej w tym tygodniu Sąd w Amsterdamie opublikował swoje ustalenia dotyczące sporu dotyczącego praw obywatelskich między osobą prywatną a prywatną firmą wydobywczą.

Sprawa o naruszenie praw obywatelskich została wniesiona przez Pana JW de Vries w dniu 14 lutego przeciwko Koinz Trading BV, a sąd wydał orzeczenie na korzyść składającego petycję, któremu spółka była winna 0,591 BTC. Co istotne, sąd w Amsterdamie stwierdził, że bitcoin posiada “właściwości majątkowe”, ustalając, że roszczenie o przekazanie bitcoiny na podstawie holenderskich praw własności jest prawnie ważne.

Wyrok sądu stwierdza, że “Bitcoin istnieje, według sądu, z unikalnej, zaszyfrowanej cyfrowo serii cyfr i liter przechowywanych na twardym dysku komputera posiadacza praw. Bitcoin jest “dostarczany” przez wysyłanie bitcoinów z jednego portfela do innego portfela. Bitcoiny są samodzielnymi plikami wartości, które są dostarczane bezpośrednio do odbiorcy przez płatnika w przypadku płatności. Wynika z tego, że bitcoin stanowi wartość i jest zbywalny. W opinii sądu wskazuje to na cechy prawa własności. Wniosek o płatność w Bitcoin należy zatem uznać za roszczenie kwalifikujące się do weryfikacji. ”

Holandia ustanawia precedens dla prawnego uznania umów bitcoinowych

“Decyzja sądu jest znacząca, ponieważ ustanawia precedens dla uznania umów zawartych w bitcoin w przyszłości, a sąd w Amsterdamie stwierdza, że” bezsporne jest, że wniosek, że skarżący zajął, nie został zapłacony przez powoda. ”

“Podczas rozprawy skarżąca wykazała istnienie kilku roszczeń (pomoc). Z dokumentów przedłożonych przez wnioskodawcę wynika, że ​​kilka osób ma roszczenia wobec strony, która dostała zapłatę Bitcoin lub roszczenia o niewypełnienie zobowiązań wynikających z umowy, w niektórych przypadkach z karami. Na rozprawie okazało się zatem, że skarżąca miała prawo do działania, a także fakty i okoliczności, które wskazują, że skarżący jest w stanie przestać płacić “.


REKLAMA