Hiszpania zatwierdza projekt ustawy wymagający ujawnienia aktywów kryptowalutowych

Hiszpania kryptowaluty

Hiszpański rząd zatwierdził projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć finansowych, który między innymi wymagać będzie od inwestujących w kryptowaluty deklarowania wszystkich posiadanych aktywów w kraju i za granicą.

Intencją jest zapobieganie uchylaniu się od opodatkowania, szczególnie w odniesieniu do kryptowaluty – klasy aktywów, która do tej pory wydawała się być zwolniona z nadzoru regulacyjnego.

Obowiązek zgłoszenia aktywów krajowych i zagranicznych

Minister finansów María Jesús Montero poinformowała, że zgodnie z projektem ustawy obywatele hiszpańscy będą musieli zidentyfikować posiadane przez nich kryptowaluty. Oprócz tego, obywatele posiadający aktywa cyfrowe poza granicami kraju również będą zobowiązani do corocznego zgłoszenia ich władzom hiszpańskim.

Jak na razie zatwierdzono jedynie projekt ustawy. Jeśli ustawa zostanie przyjęta, wszelkie inwestycje kryptowalutowe zostaną objęte rygorystycznym systemem raportowania podatkowego, zwłaszcza z naciskiem na aktywa zagraniczne. Zgodnie z hiszpańskim modelem podatkowym obywatele mogą zostać obciążeni karami w wysokości do 5 000 EUR za każdy niedokładny lub nieprawdziwy raport.

Szczególna ostrożność

Hiszpańskie środowisko prawne dot. kryptowalut jest mętne, co zasadniczo odzwierciedla nastawienie całej Unii Europejskiej. Zyski z transakcji kryptowalutowych są obecnie opodatkowane zgodnie z przepisami obejmującymi kwestie związane z indywidualnymi podatkami dochodowymi. Jednakże, hiszpańska dyrekcja ds. podatków ustaliła, że transakcje dotyczące BTC są zwolnione z podatku od wartości dodanej. Wydobywanie kryptowaluty również nie podlega opodatkowaniu, ale istnieją przesłanki, że może to ulec zmianie.

Hiszpański Bank Centralny i Comisión Nacional del Mercado de Valores, krajowy organ nadzoru rynku papierów wartościowych, wydali w lutym oświadczenie, w którym utrzymują stanowisko, iż Bitcoin i inne cyfrowe aktywa nie są prawnym środkiem płatniczym. Ostrzegali również inwestorów przed ryzykiem oszustwa lub potencjalnych strat z takich inwestycji.


REKLAMA