Europejskie organy nadzoru (ESA), ostrzegają mieszkańców o ryzyku związanym z kopaniem.

Europejskie organy nadzoru (ESA) ostrzegły klientów, że kryptowaluty są “bardzo ryzykownymi” aktywami, które wykazują “wyraźne oznaki bańki cenowej” w ostrzeżeniu dla konsumentów europejskich opublikowanym w poniedziałek, 12 lutego.

ESA składa się z Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Wysokie ryzyko związane z inwestowaniem w kryptowalutę, zgodnie z ESA, oznacza, że ​​inwestorzy mogą “stracić dużą kwotę, a nawet całość zainwestowanych pieniędzy:”
ESA ostrzegają konsumentów, że wirtualne waluty  są produktami wysoce ryzykownymi i nieuregulowanymi i nie są traktowane jako produkty do planowania inwestycji, oszczędności lub emerytury.
 Ostrzeżenie, opublikowane na stronie internetowej ESMA, zawiera wstęp wyjaśniający obawy, że zbyt wiele osób inwestuje w krypto bez pełnego zrozumienia ryzyka. Oficjalne ostrzeżenie wywołuje również myśl, że nieuregulowane wymiany są niechronione ze względu na ich istnienie poza globalnymi przepisami finansowymi, co oznacza, że ​​straty klienta spowodowane wydarzeniem takim jak cyberatak nie byłyby objęte prawem UE. Ostrzeżenia ESA kończą się doradztwem dla inwestorów w celu ochrony:
“Nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz pozwolić sobie stracić”.
ESMA uprzednio ostrzegał klientów w listopadzie 2017 r. O wstępnych ofertach monetarnych (ICO), powołując się na te same powody braku zrozumienia przez inwestorów i problemy z nieuregulowaną działalnością finansową. Ostatnie ostrzeżenie ESA pojawia się dzisiaj po tym, jak Europejski Bank Centralny (EBC) powiedział CNBC w dniu 7 lutego, że kryptoregulacja nie jest “zbyt wysoko na liście rzeczy do zrobienia. Odwrotnie, 8 lutego członek Zarządu EBC, mówił o kryptowalutach jako: “zaraza” i “zanieczyszczenie” i wzywał do regulacji prewencyjnej.

REKLAMA
Chainers Group - Centrum Szkoleniowo-Biznesowe