Ethereum chce połączenia ulepszeń Casper i Sharding.

Kluczowym punktem ostatniego spotkania jest zmiana harmonogramu wydań dwóch głównych ulepszeń łańcucha Ethereum, takich jak Casper i sharding. Casper powinien zostać wydany jako inteligentny kontrakt oddzielnie od aktualizacji w wersji Sharding. Nowe propozycje sugerują, że Casper może zostać wydany jako sidechain.

Sharding, ogłoszony przez współzałożyciela Ethereum, Vitalik Buterin w kwietniu 2018 roku, jest metodą zwiększania liczby transakcji, które może przetwarzać blockchain. Idea shardingu polega na tym, że węzły przechowują tylko część rozproszonego rejestru, ale każdy element shardingu, tj. Węzeł, może polegać na informacjach innych.

Casper FFG został po raz pierwszy opublikowany w październiku 2017 r. Jego celem było rozwiązanie “otwartych pytań o ostateczność ekonomiczną poprzez depozyty walidatorów i krypto – zachęty ekonomiczne. ”

Pod koniec kwietnia wprowadzono propozycję ulepszenia Ethereum (EIP) nr 1011: Hybrid Casper FFG, mającą na celu rozwiązanie problemów związanych z wydobywaniem kryptografii poprzez zapewnienie hybrydowego systemu konsensusu. Zgodnie z najnowszą propozycją, sieć ETH łączyłaby PoW z konsensusem PoS, aby ostatecznie przejść do PoS. Według EIP jedna ze specyfikacji aktualizacji zmniejsza nagrodę blokową dla górników z 3 ETH do 0,6 ETH.


REKLAMA