Walmart, IBM i Nestle, które niedawno współpracowały nad projektem, który ma na celu wykorzystanie technologii Blockchain, zaczynają korzystać z tego systemu.Firmy Walmart i IBM przeprowadziły już wczesne próby tego projektu w Chinach i USA.W fazie pilotażowej Blockchain był używany do cyfrowego monitorowania produktów spożywczych pochodzących od dostawców mięsa wieprzowego i mango do sklepów, a ostatecznie do konsumentów.Produkty, śledzone po numerze partii, firma zna dokładne szczegóły takie jak pochodzenie produktów, dane fabryki i daty ważności oraz do którego sklepu one trafiły.Każdy fragment danych, który został wprowadzony do Blockchain, dostarcza ważnych danych, które mogą potencjalnie ujawnić kwestie bezpieczeństwa żywnościowego produktu. Szybko zauważa się plusy tej technologii.Coraz większa liczba kadry kierowniczej wyższego szczebla w różnych branżach już pracuje nad technologią Blockchain, aby móc wprowadzić ją do swojej działalności.Na podstawie badania przeprowadzonego przez IBM, jedna trzecia spośród blisko 3000 menedżerów, którzy przeprowadzili badanie, twierdzi, że już wykorzystują lub zamierzają wykorzystać tę technologię w swojej działalności.Możliwe zastosowania Blockchain w przemyśle konsumenckim.Istnieją różne przypadki użycia technologii w sektorze. Wśród nich znajduje się obszar handlu światowego i przesyłek, gdzie Blockchain może być używany do digitalizacji i udostępniania dokumentów, takich jak dokumenty celne. Powoduje to szybszą płatność dla dostawców.Technologia Blockchain również poprawia wydajność i przejrzystość.  Tą ​​technologią, tradycyjni sprzedawcy mogą poprawić swoje wyniki, żeby móc konkurować z nowymi przedsiębiorstwami.