Deutsche Börse Group, niemiecki rynek obrotu papierami wartościowymi, wypuści na rynek platformę Blockchain.

Deutsche Börse Group, niemiecki rynek obrotu papierami wartościowymi, wypuści na rynek platformę Blockchain do pożyczek papierów wartościowych we współpracy z HQLAx, wykorzystując platformę R3 firmy Corda Blockchain, o czym poinformowała dzisiaj w komunikacie prasowym, 26 marca.

Finanse Magnates pisze, że partnerstwo stworzy “w pełni zintegrowany model operacyjny” w celu “ułatwienia skuteczniejszego zarządzania zabezpieczeniami wysokiej jakości aktywów płynnych”.

Według Philippe’a Seylla, dyrektora wykonawczego w Deutsche Börse Group, współpraca między niemiecką giełdą papierów wartościowych a HQLAx będzie mogła: “rozwiązać niektóre z głównych problemów dzisiejszych rynków pożyczek papierów wartościowych poprzez innowacyjne środki”.

“Wraz z utworzeniem niezależnej kontroli kontroli depozytów, Deutsche Börse obejmuje technologię rozproszonej księgi rachunkowej i uzupełnia ją neutralną i zaufaną rolą rynkową otwartą dla wielu depozytariuszy i agentów zabezpieczeń. W ten sposób Deutsche Börse wspiera uczestników rynku w radzeniu sobie z globalnymi ramami regulacyjnymi, jednocześnie czerpiąc korzyści z wiodącej technologii rozproszonej księgi. “

Na początku marca Credit Suisse i ING zakończyły pierwszą transakcję na papierach wartościowych, korzystając z pożyczki HQLAx opartej na zabezpieczeniach.


REKLAMA
Chainers Group - Centrum Szkoleniowo-Biznesowe