CLS rozpoczyna ostateczne testy dla usługi bankowości płatniczej Blockchain

CLS jest na końcowym etapie testowania swojej usługi płatności blockchain dla banków, Financial News z 27 lipca.

Wydaje się, że usługa ta zostanie uruchomiona jeszcze tego lata, a co najmniej siedem banków oczekuje, że zaloguje się do systemu w najbliszych miesiącach.

CLS, nowojorski globalny wielowalutowy system rozliczeń gotówkowych, współpracuje z firmą technologiczną IBM w celu wprowadzenia usługi nettingu płatniczego opartego na blockchain. System ma zostać włączony do bankowych systemów informatycznych, aby podnieść poziom standaryzacji na globalnych rynkach walutowych, a także obniżyć koszty procesu.

W chwili obecnej rynkom walutowym brakuje standaryzacji, ponieważ instytucje forex zmuszone są do zakończenia procesu ręcznie, co często powoduje rozproszone podejście do kompensowania i prowadzi do wyższych kosztów, zauważa Financial Times.

CLS planuje zaoferować swoim członkom dwie opcje łączenia się z usługą CLSNet, zapewniając bezpośrednie, jak również pośrednie, połączenie za pośrednictwem dostawcy komunikatów finansowych SWIFT. Rzecznik CLS wyjaśnił jednak, że klienci będą polegać na dostawcy SWIFT na pierwszych etapach.


REKLAMA
Unlimited - najlepszy sklep z kryptokoparkami oraz akcesoriami górniczymi