DasCoin: prokuratura zajęła 44 miliony złotych

Śledztwo dotyczące DasCoin to głośny temat pośród polskiej kryptospołeczności. Jak widać, służby nie śpią – prokuratura zabezpieczyła 44 000 000 zł.

Ewa Bialik, rzecznik prasowa prokuratury krajowej, poinformowała Gazetę Prawną, iż

“W sprawie zabezpieczono środki pieniężne na koncie jednej ze spółek w wysokości ponad 44 mln zł.”

CBŚP prosi osoby pokrzywdzone o zgłaszanie się do wydziału do zwalczania zorganizowanej przestępczości ekonomicznej. Najprawdopodobniej twórcom projektu zostanie postawiony zarzut z Art. 286. § 1. kodeksu karnego

“Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

O sprawie stało się głośno w związku z zawiadomieniem do prokuratury, złożonym przez fundację Trading Jam. Cytując stronę fundacji:

“W dniu dzisiejszym do Fundacji Trading Jam dotarło pismo od Prokuratury Okręgowej w Warszawie informujące o wszczęciu śledztwa na podstawie naszego zawiadomienia. Zawiadomienie dotyczyło możliwości popełnienia przestępstwa z art. 286 §1 kk, czyli doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzania mieniem, przez osoby „naganiające” na zakup licencji, która według zapewnień promotorów programu, miała uprawniać do wydobywania kryptowaluty.

Podejrzenia naszej fundacji wzbudziły niebotyczne zyski obiecywane przez promotorów DasCoina, co w naszej ocenie wypełniało czynności opisane we wspomnianym wyżej artykule Kodeksu Karnego:  Art. 286. § 1. […]”

Tak wygląda odpowiedź, którą fundacja otrzymała od Prokuratury Okręgowej w Warszawie:

 


REKLAMA