,,Blockchain jest zbędny” – Europejski Bank Centralny

Chociaż raporty były korzystne w odniesieniu do technologii Blockchain dla potrzeb bankowych, niemniej jednak stwierdziono, że technologia ta nie jest obecnie w stanie dojrzałości funkcjonoalnej jako rozwiązanie dla praktyk bankowych.

“Podsumowując, podczas gdy serie testów dały obiecujące wyniki, należy wziąć pod uwagę, że nie można wyciągnąć żadnych bezpośrednich wniosków z zestawu testowego w odniesieniu do potencjalnego wykorzystania w produkcji. Biorąc pod uwagę względną niedojrzałość technologii, DLT nie jest rozwiązaniem dla dużych aplikacji typu BOJ-NET i TARGET2 na tym etapie rozwoju “.

Chociaż wiele banków, które przyjęły technologię Blockchain, ze względu na swoje potrzeby związane z transakcjami i dokumentami chwalą tą technologię, raport ten świadczy o tym, że w tej chwili technologia może nie być na tyle solidna, aby mogła być opłacalną opcją.


REKLAMA