Bitcoin “nie jest odpowiedzią na bezgotówkową gospodarkę”, mówi Top Brass European Banks.

Dyrektorzy z Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) powiedzieli, że Bitcoin “nie jest odpowiedzią na bezgotówkową gospodarkę”, w oświadczeniu wydanym 13 marca.

Pisząc w komentarzu do raportu BIS o tzw. Walutach cyfrowych banku centralnego (CBDC), Benoît Cœuré i Jacqueline Loh dodały, że banki powinny poprawić opcje przekazów pieniężnych i niekoniecznie uciekać się do CBDC.

Benoît Cœuré jest członkiem zarządu EBC oraz przewodniczącym Komitetu ds. Płatności i Infrastruktury Rynkowej Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), a Jacqueline Loh jest przewodniczącą komitetu ds. Rynków BIS.

Bitcoin jest “wyzwaniem”, które należy spełnić dzięki ulepszonym ofertom konsumenckim na rynku przekazów, twierdzą, podsumowując:

“Pomimo wielu błędów, Bitcoin skierował uwagę na stare niepowodzenia naszego obecnego systemu: transgraniczne płatności detaliczne … Jednak te kanały płatności są zazwyczaj znacznie wolniejsze, mniej przejrzyste i droższe niż domowe. Ulepszenia są najlepszym sposobem na sprostanie wyzwaniu bitcoin “.

Zarówno raport BIS, jak i komentarze Cœurégo i Loha nie zawiodłyby jednak tematu regulacji kryptowalut, a Cœuré przewidywał, że temat ten będzie “bardzo ważnym tematem” dla społeczności międzynarodowej w przyszłości.

W lutym prezes Daniele Nouy z Rady Nadzorczej EBC powiedział, że regulacja jest odwrotnie “niezupełnie wysoka na liście zadań do wykonania”.

Blockchain pozostaje ogromnym rynkiem zbytu dla wsparcia UE w 2018 r., Komisja Europejska ogłosiła w lutym i w zeszłym tygodniu specjalne obserwatorium Blockchain w dalszym ciągu nakreślając plany regulacyjne dotyczące technologii i fintech szerzej.


REKLAMA