Białoruś przyjęła nowy standard rachunkowości dotyczący kryptowalut.

Na kilka dni przed legalizacją działalności kryptograficznej Białoruś przyjęła nowy standard rachunkowości dotyczący kryptowalut. Klasyfikuje tokeny cyfrowe zgodnie z ich nabyciem i przeznaczeniem. Dokument określa informacje, które firmy będą zobowiązane udostępniać władzom. Dekret prezydencki regulujący sektor krypto wchodzi w życie 28 marca.

Towary, inwestycje, rozliczenia

Ministerstwo Finansów w Mińsku opracowało nowy standard, który określa procedury przechowywania zapisów księgowych transakcji kryptograficznych. W dokumencie nie wymieniono wyraźnie kryptowalut, które nie są uznawane za prawny środek płatniczy na Białorusi. Niemniej jednak skutecznie reguluje raportowanie przepływów kryptowalut.

Białoruś przyjmuje standardy rachunkowości kryptograficznej Zobowiązania organizacji sprzedających tokeny i dokładne podejście do oceny kosztów “tokenów cyfrowych” są również określone w dekrecie ministerstwa. Zasady dotyczą podmiotów prywatnych, a nie państwowych banków lub instytucji rządowych, dział wyjaśnił w ogłoszeniu cytowanym przez agencję Belta.

Nowy standard klasyfikuje krypto zgodnie z ich nabyciem i przeznaczeniem. Tokeny nabyte za pośrednictwem początkowych ofert monet (ICO) nazywane są inwestycjami. Powinny być obciążane jako “Długoterminowe inwestycje finansowe”, jeżeli ich okres obrotu przekracza 12 miesięcy lub jako “Krótkoterminowe inwestycje finansowe”. Ich kwoty muszą być zapisane w saldzie księgowym w pozycji “Rozrachunki z różnymi dłużnikami i wierzycielami” oraz “Pozostałe przychody i koszty”.

Jeżeli tokeny są kupowane w celu późniejszej sprzedaży, przez przedsiębiorcę lub giełdę, muszą zostać zgłoszone na koncie debetowym jako “Towary” i na następujących rachunkach kredytowych: “Rozliczenia z dostawcami i wykonawcami” oraz “Przychody i wydatki związane z bieżącą działalnością “. Tokeny cyfrowe nabyte w wyniku operacji wydobywczych lub jako wynagrodzenie za weryfikację transakcji kryptograficznych należy rejestrować na koncie debetowym “Gotowe towary”, a także jako “Główne działania” w sekcji kredytowej salda.


REKLAMA
Unlimited - najlepszy sklep z kryptokoparkami oraz akcesoriami górniczymi