Bank Spółdzielczy implementuje technologię Blockchain

Bank Spółdzielczy w Toruniu wdraża unikalny system cyfrowej obsługi klientów w oparciu o technologię blockchain. Jest to pierwszy lokalny bank w Polsce, który podjął decyzję o wykorzystaniu technologii blockchain. Projekt, realizowany we współpracy z firmą Atende, wpisuje się w filozofię udostępniania nowoczesnych form obsługi klientów. 

System cyfrowej obsługi klientów to jeden z kluczowych projektów nowej Strategii rozwoju BS Toruń na lata 2018-2020. Wdrożone rozwiązania oznaczają diametralną zmianę w podejściu do obsługi klienta. Dzięki innowacyjnym narzędziom informatycznym ograniczone zostanie wykorzystanie dokumentacji papierowej. Klienci będą obsługiwani zdalnie w szerokim zakresie usług oraz podpisywali dokumenty poprzez kody SMS. Zastosowanie Atende ChainRepo umożliwi digitalizację dokumentów z biometrycznym podpisem i ich archiwizację. Zarówno klient, jak i Bank będą mieli w każdej chwili dostęp do elektronicznej dokumentacji, bez konieczności odszukiwania wydruków w szafach i segregatorach, bez zbędnych pieczątek i parafek.

Atende ChainRepo pozwala na archiwizację, a także wyszukiwanie i indeksowanie elektronicznych dokumentów, zarówno przez bank, jak i klientów. Narzędzie zintegrowane jest z usługą trwałego nośnika Atende ChainDoc, automatycznie utrwalającą dokumenty w  sieci blockchain – jednej z najbezpieczniejszych form przechowywania danych. Dokumenty utrwalane w ChainDoc nie wychodzą poza środowisko klienta oraz zapewniony jest mechanizm realizujący prawo do zapomnienia wynikający z ustawy RODO. ChainDoc zbudowany jest na potwierdzonym, otwartym kodzie silnika blockchain, gwarantując przejrzystość rozwiązania i dającym pewność dotyczącą zakresu jego działania. Jest to jednocześnie zamknięty i prywatny blockchain oparty o zdefiniowanych uczestników i zlokalizowane w Polsce zaufane węzły komputerowe – m.in. Atende oraz data center Exea w Toruniu. Dzięki tym cechom rozwiązanie Atende spełnia wymogi UOKiK w zakresie komunikacji z klientami, umożliwiając dostarczanie dokumentów do odbiorców końcowych w formie elektronicznej.
źródło: prnews.pl

REKLAMA
Unlimited - najlepszy sklep z kryptokoparkami oraz akcesoriami górniczymi