7 branży, które wkrótce zmieni blockchain

blockchain

Lilian Chifley, informatyk z Sydney, podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat potencjalnego wpływu technologii blockchain na poszczególne sektory.

W dzisiejszym świecie trudno jest znaleźć coś, co wzbudzi zaufanie całej społeczności w odniesieniu do bezpieczeństwa danych osobowych. Podszywanie, nieautoryzowane wykorzystanie danych osobowych – są to tylko dwa z licznych problemów współczesnej społeczności internetowej. Technologia Blockchain wydaje się być lekarstwem – gwarantuje poprawność i spójność wszystkich zapisów cyfrowych. Wraz z rozprzestrzenianiem się tej technologii rośnie również wpływ, jaki wywiera ona na poszczególne sektory gospodarki.

Finanse

Fakt, że trzy duże instytucje finansowe, takie jak Visa, City i NASDAQ, zainwestowały w chain.com około 30 milionów dolarów, jest wyraźnym sygnałem, że blockchain staje się “grubą rybą” w świecie pieniędzy. Korzyści są ogromne – księgi cyfrowe zdecentralizowałyby sektor bankowy, zapewniając szybsze i bezpieczniejsze transakcje pieniężne. Cóż, nie wspominajmy nawet o tym, że dzięki blockchain kurs walut byłby wolny od szponów banków centralnych.

Przemysł muzyczny

Problemem, z którym boryka się obecnie większość artystów muzycznych, jest piractwo. Dlaczego? Znacznie zmniejsza dochody wydawców. Dzięki blockchain możliwe byłoby utworzenie zdecentralizowanej księgi właścicieli praw, więc nie ma szans na uzyskanie dostępu do utworu bez wysłania płatności do pierwotnego właściciela. Przemysł muzyczny nie jest jedynym, który skorzystałby na takim wykorzystaniu technologii cyfrowej. Według niektórych ekspertów w dziedzinie copywritingu, usługi pisania zleceń mogą również korzystać z takich technologii.

Nieruchomości

Kupowanie i sprzedawanie nieruchomości wymaga wielu formalności i niepotrzebnych kosztów, ale, co najważniejsze – wymaga czasu. Połączenie blockchain i inteligentnych kontraktów znacznie przyspieszyłoby cały proces. Nie będzie już potrzeby korzystania z depozytów zabezpieczających, ponieważ inteligentne kontrakty mogą być aktywowane automatycznie po spełnieniu wszystkich warunków umowy. Ponadto, przy mniejszej ilości dokumentów i większej automatyzacji, opłaty byłyby mniejsze, podobnie jak opłaty prowizji pobierane przez agencje nieruchomości.

Opieka zdrowotna

Centralna dokumentacja medyczna jest daleka od bezpieczeństwa, z tak wielu powodów, jak każda inna scentralizowana baza danych. Wprowadzenie blockchain do dokumentacji medycznej miałoby silny wpływ na poprawę bezpieczeństwa danych. Ponieważ nie można było zmienić ani usunąć danych, lekarze zawsze mieli wgląd w pełną historię pacjenta, ale jednocześnie żadna nieupoważniona osoba nie byłaby w stanie uzyskać dostępu do jakichkolwiek informacji.

Polityka

Blockchain może zmienić nawet politykę na lepsze, zwłaszcza jeśli chodzi o wybory. W przypadku wykorzystania blockchain głosowanie byłoby szybsze i pozbawione szansy na oszustwo, ponieważ system liczyłby tylko te głosy, które są ważne. System może wyeliminować tych, którzy nie spełniają warunków głosowania, a jednocześnie ludzie będą wiedzieć, czy ktoś głosował zamiast nich, co byłoby w sumie dość trudne do osiągnięcia.

Internet i telekomunikacja

Ataki DDoS są uciążliwe i stanowią zagrożenie zarówno dla firm i użytkowników. Dzisiaj prawie każdy może uruchomić atak DDoS, paraliżując przy tym działanie usług setkom, tysiącom, a nawet milionom. Infrastruktura DNS oparta na Blockchain pozwoliłaby na bezpieczniejszy ruch internetowy lub potencjalnie rozwijałaby inną formę Internetu, o wiele bardziej niezawodną. System ten nie byłby idealny, jednak trudniej byłoby go złamać, ponieważ intruz musiałby zidentyfikować węzły, a następnie “strzelić” go na tyle mocno, aby zakłócić integralność łańcucha.

Prawnicy

Kto może zmienić testament czy akt notarialny, gdy jest częścią stałej księgi zabezpieczonej technologią blockchain? Nikt. Ponadto, wszelkie zmiany będą łatwo śledzone i rejestrowane. Co więcej, blockchain całkowicie zniszczyłby potrzebę długich sporów, drogich opłat i procedur. Wiele innych problemów prawnych, które obejmują przechowywanie i udostępnianie danych, również poprawiłoby się dzięki zdecentralizowanemu charakterowi blockchain.

Wnioski?

Wiele zmian wspomnianych w tym artykule już się dzieje i jest to tylko kwestią czasu, kiedy technologia blockchain będzie wdrażana w większości naszego codziennego życia. Ważne jest, aby nasze pokolenie zapoznało się z tą nową szansą i zrobiło, co w naszej mocy, aby ją wykorzystać.


REKLAMA