Układ okresowy Blockchain: jak klasyfikować tokeny

Przez wiele lat ludzie wierzyli, że Ziemia składa się z amalgamatu czterech żywiołów – ziemi, ognia, wody i powietrza. Dopiero około 1750 roku naukowcy zrozumieli, że ogień nie jest żywiołem, ale wynikiem procesu.
Unlimited Miners

Później, w 1869 r., Dmitrij Mendelejew odsłonił układ okresowy pierwiastków, który pokazał, które pierwiastki chemiczne rzeczywiście mogą istnieć, w tym te, które nie występują tutaj na Ziemi. Prace Mendelejewa doprowadziły do ​​celowego poszukiwania i syntezy elementów, co zaowocowało przełomem w wielu różnych branżach.

Wydaje się, że ludzie dzisiaj robią to samo z cyfrowymi zasobami – nazywając je tradycyjnymi kryptowalutami, tokenami ICO, tokenami narzędziowymi itd. Prowadzi to do zamieszania dla mediów i szerszego kręgu odbiorców.

Zaczynają wierzyć, że wszystko, co zawiera krypto – lub token – jest magiczne i posiada jakieś nowe funkcje i model monetarny. Regulatorzy są ostatnimi, którzy nadrabiają zaległości, czasami pozwalając na wszystko, co wygląda nowatorsko, bez głębokiej analizy sprawy.

Zdefiniowanie niektórych kryteriów klasyfikacji aktywów cyfrowych posunie się naprzód w całej branży i uprości pracę inwestorów i regulatorów.
Definicje i warunki wstępne:

Zasobem cyfrowym jest wszystko, co istnieje w formacie binarnym i ma prawo do korzystania z niego.

Zasoby cyfrowe są ograniczone – co oznacza, że ​​w danym momencie może istnieć tylko jeden zdefiniowany właściciel (lub grupa właścicieli) zasobu.

Token to jednostka rozliczeniowa reprezentująca saldo właściciela w wyznaczonym składniku aktywów.

Zasady klasyfikacji

W cyfrowym systemie księgowym istnieje pięć procesów, które mogą mieć co najmniej trzy stany (scentralizowane, zdecentralizowane, niemożliwe) i które mogą być zarządzane przez jedną lub dwie role:

–   Zarządzanie
–  
Opieka
–  
Wydawanie i dystrybucja
–   
Przetwarzanie transakcji
–   
Rewizja

Różne kombinacje sposobów zarządzania tymi procesami prowadzą do różnych rodzajów zasobów cyfrowych (nazywamy to rozproszoną tabelą okresową).
Przykłady

Są to najczęstsze na teraz lub ustalone warunki.

Kryptowaluta

Sieć, która przeprowadza emisję i początkową dystrybucję waluty, oprócz przetwarzania transakcji w sposób zdecentralizowany, przy użyciu bezpiecznego, możliwego do udowodnienia algorytmu matematycznego.

Wszystkie pięć procesów jest zarządzanych przez ten algorytm, który jest uruchamiany niezależnie przez każdego uczestnika. Kluczową właściwością krypto-waluty jest poziom decentralizacji (liczba uczestników i korelacja między ich decyzjami).

Kolejną ważną cechą jest brak zgody na udział, który wymaga systemu wolnej od cenzury.

Ekstremalne warunki krypto-waluty to:

–   Nieokreślona liczba uczestników-walidatorów:
*    
którzy są w pełni anonimowi
*  
którzy nie mają reputacji
i których transakcje są całkowicie prywatne.

Dobrymi przykładami są waluty oparte na dowodach, takie jak bitcoin i monero.

Waluta banku centralnego

System zawierający wszystkie pięć procesów scentralizowanych i zarządzanych przez bank centralny, w którym waluta cyfrowa jest powiązana z walutą krajową w stosunku 1: 1.

Cyfrowa waluta

W niektórych systemach procesy, takie jak walidacja transakcji, konfiguracja opłat i aktualizacje mogą być obsługiwane przez zdecentralizowaną sieć użytkowników – podczas gdy emisja waluty i początkowa dystrybucja są zarządzane przez scentralizowaną organizację.

Kustodia nie ma zastosowania, ponieważ w ogóle nie ma zabezpieczenia.

Dobrymi przykładami są: Ripple, Stellar, IOTA.

Żetony wspierane przez towary

Towar jest produkowany w celu zaspokojenia potrzeb lub potrzeb. Żetony zabezpieczone na towary stanowią prawo własności do określonej ilości towaru. Tokeny są zarządzane w systemie ze scentralizowanym zarządzaniem, nadzorem i emisją. Te procesy są wykonywane przez dostawcę usług lub przez opiekuna fizycznego towaru.

Jeden token jest zawsze wspierany przez ustaloną ilość towaru, a stosunek 1: 1 jest gwarantowany przez wyznaczoną stronę.

Przykładami są dolar amerykański sprzed 1971 r., Token reprezentujący złoto lub kwity magazynowe – w takich przypadkach przetwarzanie i kontrola odbywa się również w sposób scentralizowany.

Przykładem ze świata kryptografii będzie Tether, którego przetwarzanie jest zdecentralizowane.

Żetony kapitałowe

Zabezpieczenie jest zamiennym instrumentem finansowym, który reprezentuje pewien rodzaj wartości finansowej.

Kapitał stanowi własność spółki lub udział w jej strumieniu przychodów. Tokeny zabezpieczające reprezentują własność zabezpieczeń bazowych lub udział w przepływach pieniężnych generowanych przez system.

Tokeny są zarządzane w systemie ze scentralizowanym zarządzaniem, nadzorem i emisją. Te procesy są wykonywane przez depozytariusza lub przez samą firmę. Jeden token zawsze reprezentuje określoną liczbę akcji lub procent przepływów pieniężnych. Przetwarzanie może być przeprowadzane w sposób scentralizowany przez depozytariusza.

Przykładem ze świata kryptografii są tokeny DAO, których przetwarzanie jest zdecentralizowane.

Tokeny rozrachunkowe

Tokeny księgowe reprezentują coś, co ma sens, ale nie ma sensu przenosić.

Zarządzanie, emisja, nadzór i audyt są scentralizowane. Tożsamości, reputacji i ocen są przykładami takich aktywów.

Tożsamości Web-of-Trust należą do tej kategorii, chociaż w tym przypadku wydawanie, przechowywanie i audyt są zdecentralizowane.

Cyfrowe kolekcje

Przedmiotem kolekcjonerskim jest każdy obiekt uznany za wartościowy lub interesujący kolekcjonera.

Obiekty te są unikalne i nie są zamienialne. Token reprezentuje własność określonego obiektu. Zarządzanie i emisja są scentralizowane.
CryptoKitties są przykładami takich aktywów.

Żetony użytkowe

Narzędzie to jakość użyteczności obiektu. Tokeny użytkowe reprezentują prawo do korzystania z funkcjonalności systemu. Rola żetonów narzędziowych polega na uproszczeniu korzystania z systemu, niż było bez nich, co jest prawdą w pewnych warunkach.

Tokeny użytkowe pełnią kilka funkcji – jako waluta wewnętrzna, kumulacja wartości systemu lub księgowość. Na dłuższą metę tokeny użytkowe muszą być podzielone na działy – walutę cyfrową, tokeny zabezpieczające, tokeny księgowe. Zarządzanie i emisja są scentralizowane.

Jak określić typ zasobu cyfrowego

Oto kilka pytań, które należy zadać, aby dowiedzieć się, do której kategorii należy token:

Czy token reprezentuje określony zasób?
1.  
czy majątek jest zamienny?
2. 
czy pochodzenie ma znaczenie?
Czy emisja tokena jest wstępnie zdefiniowana przez algorytm matematyczny (konstytucję)?
1. 
czy istnieje proces zmiany konstytucji przez użytkowników?
Czy przekazywanie tokenów pomiędzy właścicielami ma sens?
Czy własność tokena oznacza udział w zyskach (wartości lub modelu biznesowym) generowanych przez system?
Czy system ma określonego właściciela, który świadczy usługę lub czy gwarantuje przechowywanie aktywów bazowych?
Czy jakakolwiek transakcja z tokenem wpływa na wszystkich uczestników systemu?
Czy własność tokenu stanowi udział w konkretnej firmie?
Czy ma sens, jeśli cena żetonu wzrasta w nieskończoność?
1. 
Jak wpłynie na opłaty w systemie?
2. 
jeśli system zapewnia usługę, czy stałoby się to zbyt drogie?
Czy system może funkcjonować bez tokena?
1. 
czy może używać innych tokenów (kryptowaluty itp.) do płatności i nagród?
2.
czy system potrzebuje własnej polityki pieniężnej (równoważenie podaży i popytu)?
3. 
czy token służy do zapobiegania atakom DDoS, czy istnieją alternatywne sposoby ochrony?

Analiza

Przed pojawieniem się bitcoina wierzono, że wszystkie pięć procesów można obsłużyć tylko w sposób scentralizowany.

Bitcoin pokazał jednak, że możliwe jest stworzenie zdecentralizowanych systemów finansowych.

Kiedy powiedzieliśmy, że każdy proces może być wykonany na trzy sposoby (scentralizowany, zdecentralizowany lub proces nie jest możliwy), wynikiem jest setka możliwych kombinacji.

Przyjrzyjmy się niektórym z nich:

Wszystkie procesy są scentralizowane – wszystko jest w porządku i daje nam walutę banku centralnego.
Wszystkie procesy są zdecentralizowane – opcja, która daje nam bitcoin.
Pierwsze cztery procesy są zdecentralizowane, ale audyt jest niemożliwy – takie systemy istnieją, takie jak moneta kryptowaluty (lub zcash).
– 
Pierwsze cztery procesy są zdecentralizowane, ale audyt jest scentralizowany. Jest to możliwe – na przykład, jeśli początkowe bezpieczne parametry dla zcash nie zostały zniszczone (co niektórzy podejrzewają, że tak jest).
– 
Zarządzanie i emisja są scentralizowane, ale nadzór, przetwarzanie i audyt są zdecentralizowane – przypadek, który widzimy w Ripple lub Stellar.
Wszystkie procesy są scentralizowane, ale transakcje są niemożliwe – to jest PKI (scentralizowana infrastruktura klucza publicznego).
– 
Zarządzanie jest scentralizowane, wydawanie, audyt są zdecentralizowane, ale transakcje są niemożliwe – to odpowiada tożsamości w blockchain.
– 
Transakcje są niemożliwe, cała reszta jest zdecentralizowana (kontrola może nie być możliwa) – tożsamość sieci zaufania.
Kustodia jest niemożliwa, scentralizowane są emisje i inne procesy – rejestr nieruchomości.
Kustodia jest niemożliwa; emisja i zarządzanie są scentralizowane; przetwarzanie i audyt są zdecentralizowane – rejestracja gruntów na blockchain.

Dziwne nowe światy

Jesteśmy na krawędzi przełomu, kiedy zobaczymy nowe modele biznesowe i zastosowanie tokenizacji. Stanie się to możliwe dzięki usprawnieniom technologicznym narzędzi kryptograficznych (wydajne szyfrowanie homomorficzne, krótkie i szybkie dowody zerowej wiedzy, bezpieczne wielostronne obliczenia, obliczenia kwantowe), sieci kratowe, infrastruktura sieciowa itp.

Te nowe modele biznesowe będą w dużej mierze opierać się na nowych zsyntetyzowanych rodzajach aktywów i pociągną za sobą znaczące zmiany gospodarcze i społeczne. Ważne jest, aby mieć precyzyjne słownictwo, aby zrozumieć wszystko.

 


REKLAMA
\\n
Najlepszy sklep z kryptokoparkami - urządzeniami do wydobywania kryptowalut.