Czy Bitcoin jest legalny?

Bitcoin jest interesujący dla organów ścigania, organów podatkowych i prawnych organów regulacyjnych, z których wszystkie próbują zrozumieć, w jaki sposób kryptowaluta pasuje do istniejących struktur. Legalność twoich działań bitcoinowych zależy od tego, kim jesteś, gdzie mieszkasz i co z tym robisz.

 

Bitcoin okazał się sporną kwestią dla organów nadzoru i organów ścigania, które obrały sobie za cel cyfrową walutę, próbując kontrolować jej użycie. Wciąż jesteśmy na początku gry, a wiele organów prawnych wciąż stara się zrozumieć krypto-walutę, nie mówiąc już o tworzeniu praw wokół niej. Wśród tej niepewności jedno pytanie wyróżnia się: czy bitcoin jest legalny?

Odpowiedź brzmi: tak, w zależności od tego, co robisz z tym.

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem po kompleksowym krajobrazie prawnym dotyczącym bitcoinów. Większość dyskusji dotyczy Stanów Zjednoczonych, gdzie obecnie rozgrywa się wiele prawniczych dramatów. Możesz również uzyskać dostęp do naszego obszernego raportu dotyczącego regulacji, aby uzyskać ogólnoświatowy komentarz eksperta.

Jakie są obawy o bitcoin?

jest agencją bitcoin legalGovernment coraz częściej obawiają się skutków bitcoin, ponieważ może on być wykorzystywany anonimowo, a zatem jest potencjalnym narzędziem do prania pieniędzy. Wydaje się, że w szczególności organy ścigania są zaniepokojone zdecentralizowanym charakterem waluty.

Już w kwietniu 2012 r. FBI opublikowało dokument, w którym wyraźnie podkreślano obawy związane z bitcoinem, rozróżniając go od scentralizowanych cyfrowych walut, takich jak eGold i WebMoney. Wyraził obawy, że podczas gdy wymiany w Stanach Zjednoczonych są regulowane, usługi offshore mogą nie być i może być przystanią dla przestępców do używania bitcoinów do nielegalnej działalności bez śledzenia.

Bitcoin był jedyną formą waluty akceptowaną na Jedwabnym Szlaku, anonimowym rynku, dostępnym wyłącznie w anonimowej sieci przeglądania TOR, i który został zamknięty przez FBI w październiku 2013 roku. Jedwabny Szlak był powszechnie używany do sprzedaży towarów, które są nielegalne w wielu krajach. kraje, w tym narkotyki. To zmusiło senatora USA Charlesa Schumera do wezwania do zamknięcia strony, wyraźnie wiążąc ją z bitcoinem, który nazwał “zastępczą walutą”. Amerykańska agencja zajmująca się zwalczaniem narkotyków przejęła bitcoiny od rezydenta USA za zakup substancji kontrolowanej w czerwcu 2013 r.

Kto to reguluje?

Regulatorzy będą się różnić w zależności od kraju, ale można się spodziewać, że krajowe organy nadzoru finansowego będą zainteresowane bitcoinem i innymi wirtualnymi walutami, potencjalnie wraz z regionalnymi regulatorami na poziomie niższego szczebla.

W USA inicjatywę przejęła Sieć Egzekwowania Przestępczości Finansowej (FinCEN), która jest agencją w amerykańskim Departamencie Skarbu. Opublikowano wytyczne dotyczące korzystania z wirtualnych walut. Wytyczne FinCEN z 18 marca 2013 r. Określiły okoliczności, w których użytkownicy wirtualnej waluty mogliby zostać zakwalifikowani jako firmy świadczące usługi pieniężne (powszechnie znane również jako firmy przekazujące pieniądze lub MTB). MTB muszą egzekwować środki przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) i Know Your Client (KYC), identyfikując osoby, z którymi współpracują.

CFTC

Amerykańska Komisja Commodity Futures Trading Commission (CTFC), która zajmuje się pochodnymi instrumentami finansowymi, nie ogłosiła jeszcze regulacji, ale jasno dała do zrozumienia, że ​​mogłaby, gdyby chciała.
SEC

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) nie wydała solidnych przepisów dotyczących wirtualnych walut, ale Urząd ds. Edukacji Inwestorów i Rzecznictwa opublikował ostrzeżenie dla inwestorów, aby ostrzec ludzi przed nieuczciwymi programami inwestycyjnymi dotyczącymi bitcoinów. W szczególności ostrzegł przed schematami Ponziego, po nałożeniu na Texas rezydentów Trendon T Shavers (znanego też jako “pirateat40”), założyciela i operatora Bitcoin Savings and Trust, z rzekomym zwiększeniem liczby 700 000 bitcoinów, obiecując inwestorom do 7% tygodniowych odsetek.

Władza ustawodawcza

Sprawa SEC zmusiła legislacyjną gałąź rządu do rozważenia statusu prawnego Bitcoina. Shaver twierdził, że nie może być ścigany za oszustwa związane z papierami wartościowymi, ponieważ bitcoin nie był pieniędzmi. Jednakże sędzia Amos Mazzant wydał memorandum argumentujące, że bitcoin może być wykorzystany jako pieniądz.

W sierpniu 2013 r. Senat USA napisał do kilku organów ścigania, pytając o zagrożenia i ryzyko związane z wirtualną walutą. Listy zawierały ten list do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, obawiając się braku papierowego szlaku dla organów regulacyjnych i organów ścigania, do śledzenia wirtualnych transakcji walutowych. Poprosił o polityki i wskazówki dotyczące traktowania wirtualnych walut oraz informacje o wszelkich bieżących strategicznych działaniach w tym obszarze.

W listopadzie pojawiły się odpowiedzi od różnych agencji. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego był najbardziej zaniepokojony groźbą kryminalną związaną z nielegalnym użyciem Bitcoin, podczas gdy Departament Sprawiedliwości, Rezerwa Federalna i Departament Sprawiedliwości uznały legalne wykorzystanie wirtualnych walut. SEC argumentował, że “wszelkie odsetki wyemitowane przez podmioty posiadające wirtualne waluty lub zapewniające zwroty oparte na aktywach, takich jak waluty wirtualne” zostały uznane za papiery wartościowe, a tym samym podlegały ich kompetencjom.

Firmy z sektora prywatnego (banki)

Kilka banków zatrzymało rachunki posiadane przez osoby zarządzające wymianą bitcoinów. W co najmniej jednym przypadku wynikało to z faktu, że bank był niezadowolony z faktu, że zaangażowana firma nie posiadała rachunku prowadzenia działalności pieniężnej (MTB).

Senat amerykański zajął się kwestią bankowości i regulacji federalnych podczas przesłuchań przeprowadzonych w listopadzie. Przesłuchania miały charakter eksploracyjny i nie mogły prowadzić do prawodawstwa, ale informacje zwrotne od agencji zawierały potwierdzenia legalności wykorzystania monety.
Co to dla ciebie znaczy.

Istnieją trzy główne kategorie interesariuszy Bitcoin. Ktoś może należeć do więcej niż jednej z tych kategorii, a każda kategoria ma swoje własne względy prawne.
Użytkownicy

Są to jednostki, które zdobywają bitcoiny i albo je gromadzą, albo wydają. Zgodnie z wytycznymi FinCEN użytkownicy, którzy po prostu wymieniają bitcoiny na towary i usługi, używają tego legalnie.

FinCEN: “Osoba, która tworzy jednostki tej wymienialnej wirtualnej waluty i używa jej do zakupu rzeczywistych lub wirtualnych towarów i usług, jest użytkownikiem wymienialnej wirtualnej waluty i nie podlega regulacjom jako nadawca pieniędzy.”

Zgodnie z wytycznymi FinCEN osoby tworzące bitcoiny i wymieniające je na walutę nie są bezpieczne.

FinCEN: “Natomiast osoba, która tworzy jednostki z wymienialnej wirtualnej waluty i sprzedaje te jednostki innej osobie za prawdziwą walutę lub jej równowartość, jest zaangażowana w transmisję do innej lokalizacji i jest nadawcą pieniędzy.”

Wydaje się, że górnicy należą do tej kategorii, co teoretycznie może spowodować, że będą oni odpowiedzialni za klasyfikację MTB. To jest kość niezgody dla górników bitcoinów, którzy prosili o wyjaśnienia. Ten problem nie został sprawdzony w sądzie.

Wymiana jest zdefiniowana jako MTB.

FinCEN: “Ponadto osoba jest wymiennikiem i nadawcą pieniędzy, jeśli dana osoba akceptuje taką zdecentralizowaną wymienialną wirtualną walutę od jednej osoby i przekazuje ją innej osobie w ramach przyjmowania i przekazywania waluty, funduszy lub innej wartości to zastępuje walutę. “


REKLAMA