2018 Roku banki centralne rozpoczynają zakup kryptowaluty. Zamiast rezerw zlota kryptowaluty.

Za zamkniętymi drzwiami banki centralne G7 są powolnymi kupcami, którzy kupują i sprzedają te same waluty obce, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu.

Handlowcy z banków centralnych kierują się polityką inwestycyjną egzekwowaną przez komitety wykonawcze z konkretnymi celami alokacji aktywów. Zgodnie z hierarchią ważności, celem handlu rezerwami zagranicznymi jest ogólnie płynność, bezpieczeństwo i zwroty (na ostatnim miejscu).

Obecnie G7 dotyczy jedynie “odpowiedniej regulacji” kryptowalut, a nie potencjału klasy kryptowalut. Bitcoin, ether i zcash nigdzie nie można znaleźć na liście kwalifikujących się instrumentów i walut, które banki centralne mogą handlować.

W 2018 r. Sprawy będą się różnić. Banki centralne G7 zaczną kupować kryptowaluty, aby wzmocnić swoje rezerwy walutowe.

Czasy się zmieniają’.
Podstawy:

Jedną z podstawowych funkcji banku centralnego jest zarządzanie państwowymi lub związkowymi oficjalnymi zasobami złota i rezerw walutowych.

Rezerwy są integralną częścią zapewnienia, że ​​państwo narodowe może obsługiwać swoje zobowiązania walutowe i zachować zaufanie do polityki pieniężnej i kursowej. Ogólnie rzecz biorąc, stabilność finansowa, która pochodzi ze złota hording i rezerw walutowych, historycznie chroniła dobrobyt ekonomiczny obywateli w przypadku wstrząsów zewnętrznych.

Złoto jest powszechnie używane, ponieważ służy ono jako ochrona przed wydarzeniami gospodarczymi dotyczącymi czarnego łabędzia. Może być stosowany jako bufor przeciwko katastrofom ze względu na wysoką płynność, walory walutowe i korzyści z dywersyfikacji.

Wymiana walut jest również bardzo płynna i ma korzyści z dywersyfikacji (w porównaniu do własnej waluty banku centralnego). Wymiana walut odbywa się głównie poprzez kupowanie walut obcych na rynku kasowym, przeprowadzanie transakcji zamiany na rynku pieniężnym w walutach obcych na inwestycje oraz zarządzanie płynnością krajową na rachunkach terminowych i bankowych w zagranicznych bankach.
Połączenie wzajemne

Kraje G7 są połączone ze sobą za pośrednictwem sieci porozumień politycznych, finansowych i handlowych.

Ten klub krajów posiada ogromne rezerwy walut drugiej strony – zwane rezerwami dewizowymi. Większość z tych krajów posiada również ogromne magazyny złóż złota. Kanada jest wyjątkiem, ponieważ niedawno zlikwidowali całe swoje złoto.

Banki centralne G7 zwykle posiadają również specjalne prawa ciągnienia (SDR) i zbywalne papiery wartościowe denominowane w walutach obcych, takie jak obligacje rządowe, obligacje skarbowe przedsiębiorstw, akcje korporacyjne i kredyty walutowe.

SDR wymaga specjalnej wzmianki. Jest to międzynarodowy kapitał rezerwowy, stworzony przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) w celu uzupełnienia oficjalnych rezerw państw członkowskich.

Wartość SDR jest oparta na pięciu głównych walutach – koszyk zawiera: dolara amerykańskiego, euro, chińskiego renminbi (RMB), jena japońskiego i funta brytyjskiego. RMB dopiero niedawno (1 października 2016 r.) Złamało monopol walut G7, które tworzą SDR.

Ważne jest, aby pamiętać, że SDR nadal jest silnie obciążony walutami G7.

Krótko mówiąc, kraje G7 przeważnie utrzymują swoje waluty jako rezerwy zagraniczne, niezależnie od tego, czy dzieje się to za pośrednictwem SDR, czy bezpośrednio. Złoto jest najczęściej akceptowane jako wspólny standard uniwersalnej wartości.
Dlaczego 2018?

Punktem zwrotnym dla banków centralnych G7 będzie sytuacja, w której kapitalizacja rynkowa bitcoinów przekroczy wartość wszystkich SDR-ów, które zostały utworzone i przydzielone członkom (około 291 mld USD).

Kolejnym punktem zwrotnym będzie uświadomienie sobie, że wartości walut G7 dewaluują wobec kryptowalut. Waluty obowiązujące w SDR i G7 będą musiały zmienić swoje wagi rezerw zagranicznych i ostatecznie zawierać koszyk kryptowalut.

Prezydent Christine Lagarde, dyrektor zarządzający MFW, ostrzega już banki centralne przed krypto-walutą, która powoduje ogromne zakłócenia.

Rezerwy walutowe są wykorzystywane do wspierania krajowej waluty krajowej. Waluty Fiata to kawałki papieru lub monety, które z natury nie mają wartości. W każdym razie waluta jest poparta wspólnym przekonaniem uczestników schematu walutowego danego kraju. Kiedy bank centralny z kraju G7, takiego jak Japonia, kupuje rezerwy dewizowe w Stanach Zjednoczonych (USD), wspólne przekonanie o dolarze amerykańskim staje się reklamą dzieloną z Japończykami.

W 2018 r. Banki centralne G7 będą świadkami bitcoinów i innych kryptowalut, które stają się największą walutą międzynarodową w wyniku kapitalizacji rynkowej. To wydarzenie, wraz z globalnym charakterem kryptowalut z dostępem do handlu 24/7, sprawi, że intuicyjne będzie posiadanie kryptowalut, które staną się de facto inwestycją w ramach transzy inwestycyjnej banków centralnych.

Kryptowaluty spełnią również nowe wymagania jako cyfrowe złoto.

Ponadto rezerwy zagraniczne są wykorzystywane w celu ułatwienia handlu międzynarodowego. Oznacza to, że utrzymywanie rezerw w walucie partnera handlowego sprawia, że ​​handel staje się prostszy. W 2018 r. Kryptowaluty, takie jak bitcoin, będą wykorzystywane w handlu międzynarodowym w sposób umiarkowany, ponieważ wysokie zyski jako inwestycja będą zachęcać do strategii “wstrzymania” dla krajów G7.

Rezerwy walutowe są również wykorzystywane jako narzędzie polityki pieniężnej. Banki centralne mogą realizować opcję sprzedaży i zakupu walut obcych w celu kontrolowania kursów wymiany. W 2018 r. Banki centralne zaczną zdawać sobie sprawę, że polityka pieniężna na globalnym rynku krypto walut nie jest możliwa do osiągnięcia.

Rezerwy zagraniczne są dodatkowo wykorzystywane jako zabezpieczenie przed własną gospodarką. Kraje, których gospodarki są uzależnione od produktów eksportowych, mogą wykorzystywać walutę obcą jako bufor w przypadku spadku eksportu lub wartości ich waluty.

Banki centralne G7 będą kupować kryptowaluty jako zabezpieczenie dla wyników swojej gospodarki.
Jak to się stanie

Ponieważ oczywiste jest, że słabość systemowa walut pozornych kontrastuje z podstawową krypto-walutą, komitet wykonawczy banków centralnych, w tym prezesów, prezesów i przewodniczących, zwoła nadzwyczajne spotkania, aby wykonać przywileje odejścia od obecnej polityki inwestycyjnej dotyczącej rezerw zarządzanie.

Bitcoin i inne wybrane kryptowaluty zostaną dodane do listy kwalifikowanych papierów wartościowych i walut. Pieniądze banku centralnego wpłyną do kryptowalut.

Większość banków centralnych G7 prawdopodobnie wykorzysta zewnętrznych zarządzających funduszami do inwestowania w kryptowaluty w tej nowej epoce. Ale nie oczekuj, że ta informacja będzie swobodnie dostępna.

To się stanie w ciemności. Stare zwyczaje umierają ciężko.


REKLAMA
\\n
Najlepszy sklep z kryptokoparkami - urządzeniami do wydobywania kryptowalut.